دوره آموزشی ICDL1 (کودک ونوجوان)

دوره آموزشی ICDL1 (کودک ونوجوان)

دوره آموزشی ICDL1 (کودک ونوجوان)

توضیحات کلاس :

در دوره ICDL 1 چهار مهارت اولیه کامپیوتر آموزش داده میشود  که عبارتند از :

  • IT
  • مبانی کامپیوتر
  • windows
  • Word
  • اینترنت
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 16 دی 1397
مدت دوره : 50 ساعت
یکشنبه از 16:00 تا 18:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 520,000 تومان468,000 تومان