دوره آموزشی رباتیک مقدماتی

دوره آموزشی رباتیک مقدماتی

دوره آموزشی رباتیک مقدماتی

توضیحات کلاس :

برای این گروه مباحثی از جمله ریاضیات ، علوم مهندسی ، رباتیک و شناخت مکانیزم ها در قالب بازی و تجربه مورد آموزش قرار می گیرد. در طول برگزاری این دوره چندین بازی مختلف طراحی گردیده است که بنا به طرح درس توسط مربی در کلاس انجام می شود.

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 19 فروردین 1398
مدت دوره : 25 ساعت
پنجشنبه از 15:00 تا 17:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 415,000 تومان373,500 تومان