دوره آموزشی رباتیک مقدماتی

/دوره آموزشی رباتیک مقدماتی
دوره آموزشی رباتیک مقدماتی

دوره آموزشی رباتیک مقدماتی

توضیحات کلاس :

برای این گروه مباحثی از جمله ریاضیات ، علوم مهندسی ، رباتیک و شناخت مکانیزم ها در قالب بازی و تجربه مورد آموزش قرار می گیرد. در طول برگزاری این دوره چندین بازی مختلف طراحی گردیده است که بنا به طرح درس توسط مربی در کلاس انجام می شود.

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 24 تیر 1398
مدت دوره : 25 ساعت
دوشنبه از 10:00 تا 13:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 499,000 تومان449,100 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.