دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)

/دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)
دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)

دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)

توضیحات کلاس :

در دوره ICDL 1 چهار مهارت اولیه کامپیوتر آموزش داده میشود  که عبارتند از :

IT
مبانی کامپیوتر
windows
Word
اینترنت

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 23 فروردین 1399
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و دوشنبه از 16:00 تا 18:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 520,000 تومان468,000 تومان