دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)

/دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)
دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)

دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)

توضیحات کلاس :

در دوره ICDL 1 چهار مهارت اولیه کامپیوتر آموزش داده میشود  که عبارتند از :

IT
مبانی کامپیوتر
windows
Word
اینترنت

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 15 مرداد 1398
مدت دوره : 50 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 10:00 تا 13:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 520,000 تومان468,000 تومان