دوره آموزشی ICDL 2 (کودک ونوجوان)

/دوره آموزشی ICDL 2 (کودک ونوجوان)
دوره آموزشی ICDL 2 (کودک ونوجوان)

دوره آموزشی ICDL 2 (کودک ونوجوان)

توضیحات کلاس :

در دوره ICDL 2  سه مهارت اولیه کامپیوتر آموزش داده میشود  که عبارتند از :

power point

excel

access

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 16 آبان 1398
مدت دوره : 50 ساعت
پنجشنبه از 10:00 تا 14:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 581,000 تومان522,900 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.