دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی (ویژه نوجوانان)

///دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی (ویژه نوجوانان)
دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی (ویژه نوجوانان)

دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی (ویژه نوجوانان)

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 8 اسفند 1397
مدت دوره : 60 ساعت
چهارشنبه از 16:00 تا 18:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 993,000 تومان893,700 تومان