دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی (ویژه نوجوانان)

/دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی (ویژه نوجوانان)
دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی (ویژه نوجوانان)

دوره آموزشی برنامه نویسی مقدماتی (ویژه نوجوانان)

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 31 تیر 1398
مدت دوره : 60 ساعت
دوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 19:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 993,000 تومان893,700 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.