دوره آموزشی فتوشاپ (مقدماتی)

دوره آموزشی فتوشاپ (مقدماتی)

دوره آموزشی فتوشاپ (مقدماتی)

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 18 بهمن 1397
مدت دوره : 30 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 16:00 - سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 595,000 تومان535,500 تومان