دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)

دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)

دوره آموزشی ICDL 1(کودک ونوجوان)

توضیحات کلاس :

در دوره ICDL 1 چهار مهارت اولیه کامپیوتر آموزش داده میشود  که عبارتند از :

  • IT
  • مبانی کامپیوتر
  • windows
  • Word
  • اینترنت
تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 6 آبان 1397
مدت دوره : 50 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 17:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 425,000 تومان382,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.