دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

>دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 7 بهمن 1399
مدت دوره : 21 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:00
ظرفیت : 11 نفر
شهریه دوره : 1,140,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید