; دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

>دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

دوره آموزشی مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 14 مرداد 1400
مدت دوره : 21 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 20:00
ظرفیت : 11 نفر
شهریه دوره : 1,391,000 تومان1,112,800 تومان

دیدگاهتان را بنویسید