درک معماری و مقدمات طراحی

/درک معماری و مقدمات طراحی
درک معماری و مقدمات طراحی

درک معماری و مقدمات طراحی

توضیحات کلاس :

بالا بردن مهارت دانش پذیر جهت شناخت مفاهیم پایه در معماری و آمادگی جهت طراحی معماری.

این دوره به تمامی دانشجویان معماری و معماری داخلی توصیه میشود.

همزمان با این درس میتوانید ماکت سازی در معماری را بگذرانید تا توانایی ساخت احجامی که در ذهن دارید را کسب کنید.

دپارتمان و گروه : گروه مهندسی معماری
مدت دوره : 24 ساعت
ظرفیت : 15 نفر