دوره آموزشی درک معماری و رنگ شناسی در دکوراسیون داخلی

دوره آموزشی درک معماری و رنگ شناسی در دکوراسیون داخلی

دوره آموزشی درک معماری و رنگ شناسی در دکوراسیون داخلی

توضیحات دوره طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته) :

تست

توضیحات کلاس :

رنگها دارای احساس اند…چگونه از آنها در طراحی داخلی استفاده کنیم.

 

آموزش نحوه شناسایی رنگ ها و استفاده درست آنها در طراحی داخلی