فن بیان و مهارتهای گویندگی

/فن بیان و مهارتهای گویندگی
فن بیان و مهارتهای گویندگی

فن بیان و مهارتهای گویندگی

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 31 شهریور 1399
مدت دوره : 40 ساعت
دوشنبه از 17:00 تا 20:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,200,000 تومان1,080,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید