; کلاس تست - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

کلاس تست

Home>کلاس تست
کلاس تست

کلاس تست

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 60 ساعت
یکشنبه از 00:30 تا 03:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 200,000 تومان100,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 27 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 60 ساعت
دوشنبه از 00:30 تا 01:15
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 100,000 تومان50,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 60 ساعت
چهارشنبه از 00:45 تا 01:00
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 400,000 تومان200,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
on
تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 60 ساعت
شنبه از 00:00 تا 00:30
ظرفیت : 11 نفر
شهریه دوره : 300,000 تومان150,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم