دوره آموزشی بازرگانی بین الملل

/دوره آموزشی بازرگانی بین الملل
دوره آموزشی بازرگانی بین الملل

دوره آموزشی بازرگانی بین الملل

توضیحات کلاس :

بازرگانی بین الملل به  مجموع فعالیت هایی اطلاق می شود که برای عقد یک قرارداد خرید و فروش با شخص خارجی ( حقوقی یا حقیقی ) می بایست صورت پذیرد.

هدف از این رشته  آشنایی دقیق با وظایف اساسی سازمانهای بازرگانی داخلی و بین المللی خصوصا واحدهای مرتبط با صادرات و واردات، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بازارهای بین المللی ، جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به مشکلات بازارشناسی و ورود، توسعه بازار، انطباق فرهنگی …، ارزیابی راه حلهای مختف در مورد هر مسأله و تصمیم گیری و اجرای تصممیمات اتخاذ شده. افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت شرایط و اوضاع و احوال متغیر اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی که بازار را تحت تاثیر قرار می دهند و تطبیق برنامه های سازمان با شرایط جدید و ایجاد زمینه لازم و تشویق دانشجویان به خودآموزی و رشد فردی و حرفه ای.

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ آشنایی با انواع قراردادهای بین المللی

_ مهارت در تنظیم قراردادها با طرف خارجی

_ چگونگی تنظیم و عقد قراردادهای بین المللی

_ شناخت فرآیندهای کمرکی و تجارت کالا

_ اجرا حمل و نقل

_ترخیص کالا

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 26 اردیبهشت 1399
مدت دوره : 24 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 3 نفر
شهریه دوره : 864,000 تومان