دوره آموزشی ایلاستریتور

دوره آموزشی ایلاستریتور

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398
مدت دوره : 40 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 550,000 تومان495,000 تومان