دوره آموزشی photoshop

دوره آموزشی photoshop

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 25 بهمن 1397
مدت دوره : 60 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 805,000 تومان724,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.