دوره آموزشی Designing and Implementing a Server

>دوره آموزشی Designing and Implementing a Server
دوره آموزشی Designing and Implementing a Server

دوره آموزشی Designing and Implementing a Server

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 5 آذر 1398
مدت دوره : 24 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 3 نفر
شهریه دوره : 441,600 تومان397,440 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید