; دوره آموزشی 3D max & V_RAY به همراه مدرک بین المللی - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

دوره آموزشی 3D max & V_RAY به همراه مدرک بین المللی

>دوره آموزشی 3D max & V_RAY به همراه مدرک بین المللی
دوره آموزشی  3D max & V_RAY به همراه مدرک بین المللی

دوره آموزشی 3D max & V_RAY به همراه مدرک بین المللی

توضیحات دوره دوره 3D-Max Beginners to Advanced :

این دوره با تمرکز به مباحث مدل سازی با محوریت ساخت فضاهای معماران ،شما را در خصوص به تصویر کشیدن ایده های معماریتان یاری می کند.

بررسی کامل خط در نرم افزار که جزءمهمترین مباحث مورد نیاز و روش های ساخت حجم با استفاده از خط و در ادامه ویرایش و ساخت کامل احجام پایه و پیچیده از جمله مباحث مورد بررسی در این دوره است . به شکلی که می توان این دوره را یک دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری دانست

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 4 مهر 1400
مدت دوره : 100 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 09:30 تا 13:30
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 3,123,000 تومان2,723,000 تومان
تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 31 شهریور 1400
مدت دوره : 100 ساعت
چهارشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 3 نفر
شهریه دوره : 3,123,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید