دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)

/دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)
دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)

دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 27 فروردین 1399
مدت دوره : 100 ساعت
شنبه و دوشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 1,410,000 تومان1,269,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.