دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)

/دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)
دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)

دوره آموزشی گرافیک (فتوشاپ+ایلاستریتور)

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 19 آذر 1398
مدت دوره : 100 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 12 نفر
شهریه دوره : 1,410,000 تومان1,269,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.