دوره آموزشی V_Ray

/دوره آموزشی V_Ray
دوره آموزشی V_Ray

دوره آموزشی V_Ray

توضیحات دوره دوره 3D-Max Beginners to Advanced :

این دوره با تمرکز به مباحث مدل سازی با محوریت ساخت فضاهای معماران ،شما را در خصوص به تصویر کشیدن ایده های معماریتان یاری می کند.

بررسی کامل خط در نرم افزار که جزءمهمترین مباحث مورد نیاز و روش های ساخت حجم با استفاده از خط و در ادامه ویرایش و ساخت کامل احجام پایه و پیچیده از جمله مباحث مورد بررسی در این دوره است . به شکلی که می توان این دوره را یک دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری دانست

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 28 اردیبهشت 1398
مدت دوره : 30 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 730,000 تومان657,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.