Conversation 2

>Conversation 2
Conversation 2

Conversation 2

توضیحات کلاس :

مکالمه سطح مقدماتی

کلاسهای مکالمه مجتمع فنی نیاوران با هدف روان و سلیس شدن مکالمه دانش پژوه و با تکیه بر متد جدید آموزشی با محوریت Social Communication,Life Skills and Negotiations برگزار می گردد.

در اقدام اول بهتر است تعیین سطح انجام گردد و با توجه به سطح قبولی و دانش شما در زبان انگلیسی، دوره مناسب را انتخاب بفرمایید.

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 9 بهمن 1399
مدت دوره : 30 ساعت
دوشنبه از 17:00 تا 20:00 - پنجشنبه از 16:00 تا 19:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 475,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید