دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1

>دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1
دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1

دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1

توضیحات کلاس :

شاید همواره این سوال در ذهن زبان آموزان شکل می گیرد که علت فراگیری و آموزش زبان فرانسه چیست؟ و از چه رو برخی از افراد علیرغم تغییر زبان بین المللی از فرانسه به انگلیسی باز هم تمایل به یادگیری این زبان دارند! لازم به ذکر است بیش از 274 میلیون نفر درپنج قاره در سرار دنیا به زبان فرانسه صحبت می کنند و همچنین این زبان پس از انگلیسی دومین زبان خارجی است که در دنیا فراگیر شده است و در کنار زبان انگلیسی در تمام مدارس به طور رسمی آموزش داده می شود.

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 17 بهمن 1399
مدت دوره : 36 ساعت
جمعه از 11:00 تا 14:00
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 460,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید