دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی

/دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی
دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی

دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتی

دوره : مد و پوشاک
تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 20 خرداد 1398
مدت دوره : 192 ساعت
شنبه از 13:00 تا 09:00 - دوشنبه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 2,900,000 تومان2,700,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.