دوره آموزشی ICDL I + FAST TYPE

/دوره آموزشی ICDL I + FAST TYPE
دوره آموزشی ICDL I + FAST TYPE

دوره آموزشی ICDL I + FAST TYPE

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 19 اسفند 1397
مدت دوره : 68+15 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 505,000 تومان404,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.