; زبان فرانسه Online, Cours A1.1 - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

زبان فرانسه Online, Cours A1.1

>زبان فرانسه Online, Cours A1.1
زبان فرانسه Online, Cours A1.1

زبان فرانسه Online, Cours A1.1

توضیحات کلاس :

شاید همواره این سوال در ذهن زبان آموزان شکل می گیرد که علت فراگیری و آموزش زبان فرانسه چیست؟ و از چه رو برخی از افراد علیرغم تغییر زبان بین المللی از فرانسه به انگلیسی باز هم تمایل به یادگیری این زبان دارند! لازم به ذکر است بیش از 274 میلیون نفر درپنج قاره در سرار دنیا به زبان فرانسه صحبت می کنند و همچنین این زبان پس از انگلیسی دومین زبان خارجی است که در دنیا فراگیر شده است و در کنار زبان انگلیسی در تمام مدارس به طور رسمی آموزش داده می شود.

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 15 مرداد 1400
مدت دوره : 36 ساعت
جمعه از 14:00 تا 18:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 699,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید