; ایلاستریتور - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

ایلاستریتور

Home>ایلاستریتور
ایلاستریتور

ایلاستریتور

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 12 مهر 1401 ترکیبی
مدت دوره : 40 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 18:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 1,262,000 تومان
تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 4 مهر 1401 ترکیبی
مدت دوره : 40 ساعت
پنجشنبه و پنجشنبه از 14:00 تا 18:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 1,512,000 تومان
تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 12 مهر 1401 آنلاین
مدت دوره : 40 ساعت
شنبه و چهارشنبه و دوشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 1,262,000 تومان1,009,600 تومان
on
تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 4 مهر 1401آنلاین
مدت دوره : 40 ساعت
چهارشنبه و دوشنبه و شنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 1,512,000 تومان1,209,600 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

Open chat
24ساعته پاسخگوی شما هستیم