ایلاستریتور

>ایلاستریتور
ایلاستریتور

ایلاستریتور

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 26 فروردین 1400
مدت دوره : 40 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 17:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 935,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.
تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 21 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 40 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 18:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 832,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید