دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 21 اردیبهشت 1398
مدت دوره : 60 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 860,000 تومان688,000 تومان