دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 1 اسفند 1397
مدت دوره : 60 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 805,000 تومان644,000 تومان