دوره آموزشی Auto Cad 2D

>دوره آموزشی Auto Cad 2D
دوره آموزشی Auto Cad 2D

دوره آموزشی Auto Cad 2D

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 8 بهمن 1399
مدت دوره : 60 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 1,408,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید