دوره آموزشی Auto Cad 2D

/دوره آموزشی Auto Cad 2D
دوره آموزشی Auto Cad 2D

دوره آموزشی Auto Cad 2D

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 7 شهریور 1399
مدت دوره : 60 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 1,280,000 تومان1,152,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید