دوره آموزشی Auto Cad 2D

/دوره آموزشی Auto Cad 2D
دوره آموزشی Auto Cad 2D

دوره آموزشی Auto Cad 2D

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 8 آبان 1399
مدت دوره : 60 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 2 نفر
شهریه دوره : 1,280,000 تومان1,152,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید