دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

/دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته
دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 27 مرداد 1398 ***** شروع قطعی
مدت دوره : 60 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 14:30 تا 17:30
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 860,000 تومان774,000 تومان