دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

/دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته
دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

دوره آموزشی فتوشاپ از مقدماتی تا پیشرفته

تاریخ شروع احتمالی : شنبه 5 بهمن 1398
مدت دوره : 60 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 3 نفر
شهریه دوره : 860,000 تومان688,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.