دوره آموزشی Web Design I

دوره آموزشی Web Design I

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 4 دی 1397
مدت دوره : 70 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 745,000 تومان670,500 تومان