دوره آموزشی Web Design I

دوره آموزشی Web Design I

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 4 دی 1397
مدت دوره : 70 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 745,000 تومان670,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.