پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)

/پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)
پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)

پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 21 تیر 1398
مدت دوره : 230 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 3,600,000 تومان3,400,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.