پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)

/پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)
پکیج شبکه های مایکروسافت  ( MCSA)

پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 20 شهریور 1399
مدت دوره : 230 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 4,200,000 تومان3,900,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید