پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)

>پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)
پکیج شبکه های مایکروسافت  ( MCSA)

پکیج شبکه های مایکروسافت ( MCSA)

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 25 دی 1399
مدت دوره : 230 ساعت
پنجشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 4,600,000 تومان4,190,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.

دیدگاهتان را بنویسید