نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

/نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی
نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ آشنایی با درآمد های معاف از مالیات

_ تکمیل جداول سود و زیان

_ تکمیل جداول ترازنامه

_ تکمیل جداول مربوط به بهای تمام شده

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 18 بهمن 1398
مدت دوره : 10 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 3,740,000 تومان3,366,000 تومان