دوره آموزشی نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

دوره آموزشی نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

دوره آموزشی نحوه تهیه اظهار نامه مالیاتی

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ آشنایی با درآمد های معاف از مالیات

_ تکمیل جداول سود و زیان

_ تکمیل جداول ترازنامه

_ تکمیل جداول مربوط به بهای تمام شده

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 25 فروردین 1398
مدت دوره : 10 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 340,000 تومان306,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.