دوره آموزشی زبان فرانسه A1.1

دوره آموزشی زبان فرانسه A1.1

دوره آموزشی زبان فرانسه A1.1

توضیحات کلاس :

شاید همواره این سوال در ذهن زبان آموزان شکل می گیرد که علت فراگیری و آموزش زبان فرانسه چیست؟ و از چه رو برخی از افراد علیرغم تغییر زبان بین المللی از فرانسه به انگلیسی باز هم تمایل به یادگیری این زبان دارند! لازم به ذکر است بیش از ۲۷۴ میلیون نفر درپنج قاره در سرار دنیا به زبان فرانسه صحبت می کنند و همچنین این زبان پس از انگلیسی دومین زبان خارجی است که در دنیا فراگیر شده است و در کنار زبان انگلیسی در تمام مدارس به طور رسمی آموزش داده می شود.

 

دوره : A1.1A2.4
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 1 آذر 1397
مدت دوره : 32 ساعت
پنجشنبه از 13:00 تا 16:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 310,000 تومان279,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.