دوره آموزشی Cours A2.2

/دوره آموزشی Cours A2.2
دوره آموزشی Cours A2.2

دوره آموزشی Cours A2.2

توضیحات کلاس :

شاید همواره این سوال در ذهن زبان آموزان شکل می گیرد که علت فراگیری و آموزش زبان فرانسه چیست؟ و از چه رو برخی از افراد علیرغم تغییر زبان بین المللی از فرانسه به انگلیسی باز هم تمایل به یادگیری این زبان دارند! لازم به ذکر است بیش از ۲۷۴ میلیون نفر درپنج قاره در سرار دنیا به زبان فرانسه صحبت می کنند و همچنین این زبان پس از انگلیسی دومین زبان خارجی است که در دنیا فراگیر شده است و در کنار زبان انگلیسی در تمام مدارس به طور رسمی آموزش داده می شود.

 

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 21 فروردین 1399
مدت دوره : 36 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 17:00
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 432,000 تومان388,800 تومان