دوره آموزشی AUTO CAD I

دوره آموزشی AUTO CAD I

دوره : معماری
تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 10 مرداد 1397
مدت دوره : 60 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 548,000 تومان493,200 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.