دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی

/دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی
دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی

دوره آموزشی مکاتبات بازرگانی

توضیحات کلاس :

دوره کاربردی مکاتبات بازرگانی و نامه نگاری اداری، ویژه کسانی است که در حوزه بازرگانی مشغول به کار خواهند بود. برای شرکت در این دوره سطح زبان انگلیسی باید حداقل Intermediate باشد. در دوره مکاتبات بازرگانی و نامه نگاری اداری با نمونه های پرکاربرد در بازرگانی و مفاهیم کلی در این حوزه آشنا خواهید شد.

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 17 بهمن 1398
مدت دوره : 16 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 18:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 517,000 تومان465,300 تومان