دوره آموزشی مکاتبات تجاری

دوره آموزشی مکاتبات تجاری

دوره آموزشی مکاتبات تجاری

توضیحات کلاس :

دوره کاربردی مکاتبات بازرگانی و نامه نگاری اداری، ویژه کسانی است که در حوزه بازرگانی مشغول به کار خواهند بود. برای شرکت در این دوره سطح زبان انگلیسی باید حداقل Intermediate باشد. در دوره مکاتبات بازرگانی و نامه نگاری اداری با نمونه های پرکاربرد در بازرگانی و مفاهیم کلی در این حوزه آشنا خواهید شد.

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 1 آذر 1397
مدت دوره : 16 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 17:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 344,000 تومان309,600 تومان