دوره آموزشی نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

دوره آموزشی نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

دوره آموزشی نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی

توضیحات دوره حسابداری ویژه بازار کار :

دوره حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری خدماتی
حسابداری بازرگانی
حسابداری مکانیزه
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی
اهداف آموزشی:
آموزش حسابداری از پایه تا آموزش حسابداری یک شرکت بازرگانی بصورت دستی و نرم افزاری

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ آشنایی با درآمد های معاف از مالیات

_ تکمیل جداول سود و زیان

_ تکمیل جداول ترازنامه

_ تکمیل جداول مربوط به بهای تمام شده

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 27 آذر 1397
مدت دوره : 10 ساعت
سه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 13:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 340,000 تومان306,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.