دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ تعریف کدینگ و افتتاح حساب

_ کدینگ کالا

_ صدور فاکتور و سفارشات انبار گردانی و گزارشات

_ صدور سند حسابداری و روال وصول چک ها

_ و …

 

تاریخ شروع احتمالی : سه شنبه 21 اسفند 1397
مدت دوره : 30 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 7 نفر
شهریه دوره : 876,000 تومان788,400 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.