دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلو

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ تعریف کدینگ و افتتاح حساب

_ کدینگ کالا

_ صدور فاکتور و سفارشات انبار گردانی و گزارشات

_ صدور سند حسابداری و روال وصول چک ها

_ و …

 

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 3 اسفند 1397
مدت دوره : 10 ساعت
جمعه از 14:00 تا 19:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 245,000 تومان220,500 تومان