دوره آموزشی ترفندهای اکسل در حسابداری

/دوره آموزشی ترفندهای اکسل در حسابداری
دوره آموزشی ترفندهای اکسل در حسابداری

دوره آموزشی ترفندهای اکسل در حسابداری

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ مدل سازی صورت های مالی اساسی

_ حسابداری بهای تمام شده

_ حقوق و دستمزد

_ اهمیت پردازش اطلاعات

_ طراحی محاسبات

_ کاربرد اکسل

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 18 بهمن 1398
مدت دوره : 25 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 6 نفر
شهریه دوره : 588,000 تومان529,200 تومان