دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری

/دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری
دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری

دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ مدل سازی صورت های مالی اساسی

_ حسابداری بهای تمام شده

_ حقوق و دستمزد

_ اهمیت پردازش اطلاعات

_ طراحی محاسبات

_ کاربرد اکسل

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 10 آبان 1398
مدت دوره : 25 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 588,000 تومان470,400 تومان