دوره آموزشی حسابداری بازرگانی ( مالی ۲)

//دوره آموزشی حسابداری بازرگانی ( مالی ۲)
دوره آموزشی حسابداری بازرگانی ( مالی ۲)

دوره آموزشی حسابداری بازرگانی ( مالی ۲)

توضیحات دوره حسابداری بازرگانی (مالی 2) :

دوره حسابداری بازرگانی :
۱. نحوه ثبت فاکتور خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاتر حسابداری
۲. تهیه صورتهای مالی در موسسات بازرگانی پس از تعدیل حسابهای مربوطه طی کاربرگ و ثبت تعدیلات در دفاتر و نحوه بستن حسابهای موسسات بازرگانی
۳. آشنایی با استهلاک و دارایی های ثابت و روشهای محاسبه آن
۴. حسابداری موجودی کالا و روشهای قیمت گذاری آن در سیستم های کنترلادواری و کنترل دایمی موجودیها
۵. حسابداری حسابهای دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصول
۶. حسابداری اسناد دریافتنی، سفته، برات و مباحث مربوط به دریافت، وصول و ظهرنویسی
مهارت های اکتسابی بعد از دوره
توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی،چگونگی ثبت فعالیت های مالی در دفاتر، تهیه تراز آزمایشی تعدیل حسابها، تنظیم کاربرگ و بستن حسابها

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ خرید و فروش کالا و ثبت آن در دفاتر

_ تهیه صورت های مالی

_ آشنایی با استهلاک ها

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 21 آذر 1397
مدت دوره : 40 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 13:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 600,000 تومان540,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.