دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

//دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)
دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)

توضیحات دوره حسابداری خدماتی (مالی 1) :

دوره حسابداری خدماتی :
توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی، چگونگی ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر، تهیه تراز آزمایشی تعدیل حسابها، تنظیم کاربرگ و بستن حسابها

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ گزارش های مالی میان دوره ای و انواع ترازهای آزمایشی

_ تهیه صورت های مالی نهایی، بستن حساب ها، سند افتتاحیه

_ آشنایی با استاندادهای حسابداری

_ و …

تاریخ شروع احتمالی : چهارشنبه 2 آبان 1397
مدت دوره : 50 ساعت
شنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 13:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 845,000 تومان760,500 تومان