دوره آموزشی مدیریت تبلیغات

دوره آموزشی مدیریت تبلیغات

دوره آموزشی مدیریت تبلیغات

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ شناسایی انواع تبلیغات

_ توصیف کمپین تبلیغاتی

_ مفاهیم اصلی تبلیغات و طراحی برنامه های جامع تبلیغاتی

_ و …

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 26 مهر 1397
مدت دوره : 20 ساعت
پنجشنبه از 13:00 تا 17:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 595,000 تومان535,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.