دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

/دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری
دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ تعریف درست از اصول ارتباط با مشتری و مدیریت آن

_ شناخت و تعریف اصول و نکات کلیدی آن

_ آشنایی با ابزارهای ساده و پیشرفته پیاده سازی CRM

_ و …

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 18 مرداد 1398
مدت دوره : 9 ساعت
جمعه از 08:00 تا 13:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 272,000 تومان244,800 تومان