دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

//دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری
دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ تعریف درست از اصول ارتباط با مشتری و مدیریت آن

_ شناخت و تعریف اصول و نکات کلیدی آن

_ آشنایی با ابزارهای ساده و پیشرفته پیاده سازی CRM

_ و …

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 26 مهر 1397
مدت دوره : 12 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 18:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 355,000 تومان319,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.