دوره آموزشی مدیریت فروش

/دوره آموزشی مدیریت فروش
دوره آموزشی مدیریت فروش

دوره آموزشی مدیریت فروش

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ اشتراکات و تفاوتهای بازاریابی و فروش

_ درک دقیق مدیریت فروش

_انواع بازارها و رفتار خریدار

_ و …

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 18 مرداد 1398
مدت دوره : 24 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 890,000 تومان801,000 تومان