دوره آموزشی مدیریت فروش

دوره آموزشی مدیریت فروش

دوره آموزشی مدیریت فروش

توضیحات کلاس :

این دوره شامل موارد ذیل می باشد:

_ اشتراکات و تفاوتهای بازاریابی و فروش

_ درک دقیق مدیریت فروش

_انواع بازارها و رفتار خریدار

_ و …

دوره : مدیریت
تاریخ شروع احتمالی : جمعه 17 اسفند 1397
مدت دوره : 24 ساعت
جمعه از 09:00 تا 13:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 755,000 تومان604,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.