; آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال)(آنلاین)به همراه مدرک بین المللی - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال)(آنلاین)به همراه مدرک بین المللی

>آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال)(آنلاین)به همراه مدرک بین المللی
آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال)(آنلاین)به همراه مدرک بین المللی

آموزش دیجیتال مارکتینگ (بازاریابی دیجیتال)(آنلاین)به همراه مدرک بین المللی

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 14 مرداد 1400
مدت دوره : 50 ساعت
پنجشنبه از 15:00 تا 20:00
ظرفیت : 19 نفر
شهریه دوره : 2,950,000 تومان2,650,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید