دوره آموزشی #C

/دوره آموزشی #C
دوره آموزشی #C

دوره آموزشی #C

توضیحات دوره دوره C# programming :

این زبان با پشتیبانی از چندین شیوه برنامه ­نویسی( برنامه نویسی ساخت یافته، برنامه نویسی شی گرا، انتزاع داده و برنامه نویسی جنریک) به برنامه نویس امکان انتخاب می­دهد حتی اگر این انتخاب اشتباه باشد.

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 20 تیر 1398
مدت دوره : 60 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 725,000 تومان652,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.