دوره آموزشی configuring Win 10

/دوره آموزشی configuring Win 10
دوره آموزشی configuring Win 10

دوره آموزشی configuring Win 10

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 12 مهر 1398
مدت دوره : 42 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 8 نفر
شهریه دوره : 680,000 تومان612,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.