دوره آموزشی مکالمه Pre Intermediate/ Intermediate

دوره آموزشی مکالمه Pre Intermediate/ Intermediate

دوره آموزشی مکالمه Pre Intermediate/ Intermediate

توضیحات دوره دوره مكالمه انگلیسی میانی :

  • تکیه بر محاورات روزمره و اصطلاحات کاربردی
  • بدون تدریس گرامر و قواعد
  • برای تقویت و روان سازی مکالمات

توضیحات کلاس :

برگزاری کلاسهای مکالمه با هدف صبحت کردن سلیس و روان زبان انگلیسی.

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 22 بهمن 1397
مدت دوره : 35 ساعت
دوشنبه از 14:00 تا 17:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 348,000 تومان278,400 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.