دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار

//دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار

دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 5 خرداد 1398
مدت دوره : 84 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 2,868,000 تومان2,668,000 تومان