دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار

//دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار

دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 13 اسفند 1397
مدت دوره : 84 ساعت
شنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 2,285,000 تومان2,056,500 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.