دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار

//دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار
دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار

دوره آموزشی دوره جامع سرمایه گذاری در بورس و اوراق بهادار

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 29 بهمن 1397
مدت دوره : 84 ساعت
شنبه و دوشنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 2,285,000 تومان2,056,500 تومان