دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار

/دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار
دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار

دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 27 تیر 1399
مدت دوره : 84 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 18:00
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 3,750,000 تومان3,450,000 تومان

دیدگاهتان را بنویسید