دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار

/دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار
دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار

دوره جامع سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار

تاریخ شروع احتمالی : یکشنبه 20 بهمن 1398
مدت دوره : 84 ساعت
یکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 9 نفر
شهریه دوره : 2,868,000 تومان2,668,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.