دوره آموزشی تخصصی هتلداری

/دوره آموزشی تخصصی هتلداری
دوره آموزشی تخصصی هتلداری

دوره آموزشی تخصصی هتلداری

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 16 دی 1398
مدت دوره : 80 ساعت
دوشنبه از 14:30 تا 20:30
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 3,250,000 تومان3,000,000 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.