; کارگاه شکلات دست ساز - مجتمع فنی تهران - نمایندگی نیاوران

کارگاه شکلات دست ساز

>کارگاه شکلات دست ساز
کارگاه شکلات دست ساز

کارگاه شکلات دست ساز

شماره کلاس تاریخ شروع کلاس مدت دوره زمان کلاس ظرفیت شهریه دوره عملیات
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400
مدت دوره : 10 ساعت
پنجشنبه و جمعه از 16:00 تا 20:00
ظرفیت : 3 نفر
شهریه دوره : 2,800,000 تومان
مدت دوره : 10 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. ظرفیت کلاس به پایان رسیده است.
مدت دوره : 10 ساعت
شهریه دوره : 0 تومان0 تومان
امکان ثبت نام کلاس نیست. ظرفیت کلاس به پایان رسیده است.

دیدگاهتان را بنویسید